Teknolojimiz

Satıştimi, SYL tarafından geliştirilmiş çok yönlü bir satış yönetim uygulamasıdır. Haritalama, GPS takibi, evrak yönetiminin cloud üzerinden yapılabilmesi gibi bir çok önemli işi CRM sisteminizle entegre edebilecek çözümlere sahibiz. Yeni kuşak çalışanlarımıza uygun geliştirilen satışmobil, rekabeti eğlenceli hale getirmekle kalmıyor, ziyaretlerin ve satışların bir databasede biriktirerek anlık raporlamalardan puantaj sistemine kadar besleme sağlıyor.

İşlenebilir Veri Analizi
SYL, iş zekası araçlarını kullanarak, ideal müşterilerinizi daha etkili bir şekilde hedef alan satış bölgeleri oluşturur ve planlar. Saha satış temsilcileri, veri toplar ve böylece gerçek zamanlı hesaplamalar yapabilir ve yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için gerekli düzenlemeleri yapabiliriz. SYL, dağınık veriyi yararlı bilgilere dönüştürür ve pazar payını genişletmeniz için ihtiyaç duyduğunuz uzmanlığa sahip elit satış ekipleri oluşturur.